Service 7:00 - 15:00 +421 44 5514 722   
24/7 service +421 903 358 324
  • Slaboprúdové elektroinštalácie

Slaboprúdové elektroinštalácie

Komunikačná
infraštruktúra

Komunikačná infraštruktúra
Komunikačná infraštruktúra je vytvorená za účelom zabezpečenia stabilného a bezpečného prenosu dát
> komunikačná infraštruktúra

Ochrana majetku
a osôb

Ochrana majetku a osôb
Súbor prostriedkov na elimináciu škôd majetku a zdravia klientov
> ochrana majetku a osôb

Požiarno – technické
zariadenia

Požiarno - technické zariadenia
Slúžia na včasný zásah proti požiaru ešte pred príchodom zásahovej jednotky
> požiarno – technické zariadenia
24/7 service
+421 903 358 324
Service 7:00 - 15:00
+421 44 5514 722
24/7 service +421 903 358 324
Service 7:00 - 15:00 +421 44 5514 722
E-mail deltech@deltech.sk
Facebook facebook.com/deltechas

DELTECH, a.s. Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovakia

IČO: 30 225 582 IČ DPH: SK2020427959 Zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vl.č. 10415/L